Sborová neděle – 120 let kostela

Srdečně zveme ke sborové neděli, při níž si připomeneme výročí postavení našeho kostela.

Budeme slavit bohoslužby s večeří Páně, hostem a kazatelem bude br. Jiří Gruber, senior BS ČCE. Po bohoslužbách bude na faře přednášet o Moravě tolerantní.

Odpoledne se uskuteční koncert Zvonků dobré zprávy.

180624-sborová neděle – výročí 120 let kostela – celé