Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Farní sbor ČCE v Rovečném, IČO: 43379371, se sídlem Rovečné 174, 592 65 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen … [Read more…]

Sborová neděle – 120 let kostela

Srdečně zveme ke sborové neděli, při níž si připomeneme výročí postavení našeho kostela. Budeme slavit bohoslužby s večeří Páně, hostem a kazatelem bude br. Jiří Gruber, senior BS ČCE. Po bohoslužbách bude na faře přednášet o Moravě tolerantní. Odpoledne se uskuteční koncert Zvonků dobré zprávy. 180624-sborová neděle – výročí 120 let kostela – celé

Kruh s Mikulášem Vymětalem – sobota 14. dubna od 18 hodin

Zveme k setkání s Mikulášem Vymětalem, farářem naší církve v Berouně a celocírkevním farářem pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené, který bude mluvit o možnostech dialogu mezi židy, křesťany a muslimy. V sobotu 14. dubna od 18 hodin na evangelické faře v Rovečném. V neděli 15. dubna br. Vymětal poslouží vedením bohoslužeb a … [Read more…]

Kruh s Petrem Hudcem o Jeronymově jednotě

Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův …o vzniku a působení Gustav – Adolfského spolku a Jeronymovy jednoty V neděli 4. března 2018 od 17 hodin na evangelické faře v Rovečném 180304-Petr Hudec-Jedni druhých břemena neste