Sborová neděle – 120 let kostela

Srdečně zveme ke sborové neděli, při níž si připomeneme výročí postavení našeho kostela. Budeme slavit bohoslužby s večeří Páně, hostem a kazatelem bude br. Jiří Gruber, senior BS ČCE. Po bohoslužbách bude na faře přednášet o Moravě tolerantní. Odpoledne se uskuteční koncert Zvonků dobré zprávy. 180624-sborová neděle – výročí 120 let kostela – celé

Kruh s Mikulášem Vymětalem – sobota 14. dubna od 18 hodin

Zveme k setkání s Mikulášem Vymětalem, farářem naší církve v Berouně a celocírkevním farářem pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené, který bude mluvit o možnostech dialogu mezi židy, křesťany a muslimy. V sobotu 14. dubna od 18 hodin na evangelické faře v Rovečném. V neděli 15. dubna br. Vymětal poslouží vedením bohoslužeb a … [Read more…]

Předpostní kázání – Mt 6,16-21

Kázání na text Mt 6,16-21  A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. 17 Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, 18 abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který … [Read more…]

Evangelický sbor v Rovečném hledá faráře, od 1.9.2019

Sbor ČCE v Rovečném hledá faráře na plný úvazek, nástup od září 2019. Ke sboru náleží dvě kazatelské stanice – Nyklovice a Bystré vzdálené do 8 km (bohoslužby 1x za měsíc a na velké svátky). Jsme tradiční venkovský sbor Brněnského seniorátu. Faráři nabízíme bydlení v prostorné faře (5+1, 151 m2, plynové topení a krbová kamna) … [Read more…]