Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Farní sbor ČCE v Rovečném, IČO: 43379371, se sídlem Rovečné 174, 592 65 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen … [Read more…]

Sborová neděle – 120 let kostela

Srdečně zveme ke sborové neděli, při níž si připomeneme výročí postavení našeho kostela. Budeme slavit bohoslužby s večeří Páně, hostem a kazatelem bude br. Jiří Gruber, senior BS ČCE. Po bohoslužbách bude na faře přednášet o Moravě tolerantní. Odpoledne se uskuteční koncert Zvonků dobré zprávy. 180624-sborová neděle – výročí 120 let kostela – celé